અમારી કોલેજની દ્રષ્ટિ વિદ્યાર્થીઓના વ્યક્તિત્વનો બહુઆયામી વિકાસ છે. વિદ્યાર્થીઓને બંધુત્વ,

સમાનતા અને રાષ્ટ્રીયતાના મૂલ્યોમાં પ્રેરિત કરીને રોજગારપાત્ર અને તેમને જવાબદાર નાગરિકો

બનાવવાનો છે. જેથી તેઓ આત્મવિશ્વાસ સાથે દુનિયા સાથે કદમ થી કદમ મિલાવી શકે.

સરકારી આર્ટસ કોલેજ દેડીયાપાડા વિઝન ગુજરાતમાં આદિવાસી યુવાનોના ઉત્થાન માટે સરકારની

શૈક્ષણિક નીતિઓને વાસ્તવિકતામાં અનુવાદિત કરવાનું છે.

Mission
  • ગ્રામીણ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાની દુનિયામાં ટકી રહેવા માટે સક્ષમ બનાવવા.
  • ગ્રામીણ આદિવાસી છોકરા- છોકરીઓને ઉતમ મૂલ્યયુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડવું.
  • શૈક્ષણિક સામગ્રી સુલભ અને રસપ્રદ બનાવવા માટે નવીનતમ તકનીકનો અને સ્માર્ટક્લાસ વર્ગોનો ઉપયોગ કરવો.
  • અનુશાસનાત્મક કોલેજમાં વાતાવરણ પૂરું પાડવું.
  • વાઇ-ફાઇ કેમ્પસ સાથે સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય અને કોમ્પ્યુટર લેબ પૂરી પાડવા.
  • રાષ્ટ્ર અને સમાજનાં મુશ્કેલીના સમયમાં વિદ્યાર્થીઓમાં સમાજસેવાની ભાવના કેળવવી.
  • ઉદીશા, ફિનિશિંગ સ્કૂલ દ્વારા પસંદ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને સ્વ રોજગારી આપવા માટે ઇન્ટરવ્યું,બેજીક ઇંગ્લિશ, સ્વરોજગારી, દસ્તાવેજ સહાયક અભ્યાસક્રમ.
  • સ્થાનિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ સાથે સંબંધિત કોલેજ (ખાસ ગામો) ની આસપાસના સમુદાયને સામાજિક જાગૃત કરવા અને તેમને તેમાંથી બહાર આવવામાં મદદ કરવા..

ચારિત્ર્ય નિર્માણ દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણ

Nation-building through Character building

Dr. Vakhatsinh H. Gohil
Ms.Tejalben B. Vasava